Nästan var tredje svensk upplever att de har problem med hörseln. Trots de höga siffrorna är nedsatt hörsel inte något som diskuteras ofta. Hörselnedsättningar är något som gemene man sällan tänker på så vidare man inte upplever det själv. När du har en nedsatt hörsel kan det ofta leda till andra besvär som trötthet och spända axlar och nacke. Trots detta söker få människor hjälp för sina hörselproblem.

Undersökning och hörseltest

Hörselnedsättning associeras ofta med äldre människor. Detta stämmer dock inte eftersom hörselfel är ett problem i alla åldrar. Hörseltest utförs av audionomer, en person som ägnar sig åt hörselvård. Testet görs genom att du får lyssna på olika frekvenser i båda öronen i ett tyst rum. Efter att hörseltestet utförts diskuterar du och din audionom resultaten. Denna länk tar dig vidare om du är intresserad i att boka en hörselundersökning.

Vårda din hörsel

Det största tipset när det kommer till att vårda sin hörsel är att inte utsätta sig själv för starka ljud. Tumregeln är att du ska skydda öronen med öronproppar eller hörselkåpor om ljudnivån är så hög att det inte går att prata med normal samtalston. Om du lyssnar mycket på musik i hörlurar tänk på att inte ha för hög volym. Det är viktigt att låta örats sinnesceller vila och återhämta sig.

Rekommenderade artiklar