I dagens arbets- och prestationsinriktade samhälle finns höga förväntningar och högt uppsatta mål som sätter riktlinjerna för hur vi skall förverkliga oss själva och uppnå drömmen om det perfekta och lyckliga livet. Vi hamnar lätt i en negativ spiral där vi känner kraftlöshet, brist på motivation. I vissa fall hamnar vi i olika typer av stressrelaterade sjukdomstillstånd.

stressigt på jobbet

Vilken roll spelar du – och varför?

Att inte känna sig tillräcklig, att inte tycka att man duger som den man är eller helt enkelt uppleva att man inte passar in i standardmallen för hur en välmående och framgångsrik modern människa skall vara, kan alltså ge oss upplevelsen av att alla andra har det bättre, är lyckligare och inte alls brottas med samma tvivel och svårigheter i livet som man själv gör. Förhållandet mellan sinnebilden av sig själv och den sociala omgivningen är därför en mycket viktig och grundläggande komponent.

Vara sann mot sig själv

Denna allt vanligare ”livsstress” påverkar oss dygnet runt och blir en del av vårt vardagsliv. Detta är inte hälsosamt och måste hanteras på rätt sätt. Metoderna är förstås många och varierande, beroende på personliga olikheter och förutsättningar, men själva medvetenheten om problematiken och viljan till förändring är första steget mot ett mer tillfredsställande och friskare liv. Att ställa en självdiagnos kanske inte är lätt, men nödvändigt för att hitta lösningar.

Helheten räknas

Vi glömmer ofta att vi människor består av två delar, dels vårt mentala jag och dels vårt fysiska jag. Dessa två måste samspela och balanseras rätt för att harmoni skall uppstå. Stressrelaterade symtom bekämpas inte effektivt utan att med ett öppet sinne bejaka sina behov på alla plan och i största möjliga mån infria alla de små detaljer som tillsammans utgör grunden för känslan av välbefinnande. Flera olika typer av friskvård är därför i många fall nödvändigt för att uppnå resultat. Glöm inte att du är unik och ingen känner just dig bättre än du.

Rekommenderade artiklar