older people couple_420291058

Efter femtioårsdagen börjar man klättra närmare pensionen och de lata dagarna där man får göra det man vill. Men nu gäller även andra spelregler när det kommer till hälsan. 

När man blir äldre är det ännu viktigare att kroppen är stark och så nära idealvikt som möjligt. En stark kropp orkar mer och längre när du blir äldre. Det är också ett billigt botemedel från krämpor som annars brukar komma krypandes vid den här ålder.

En god hälsa är också nyttig om ens partner eller nära anhörig blir sjuk. Om man själv är svag kommer man inte orka ta hand om dem. Det hör till vardagen att man måste vårda en anhörig på äldre dag. Det kan vara en sjukdom eller någon som ramlat och brutit benet. För att hjälpa personen på bästa sätt behöver man vara frisk och kry.

Efter femtio ska man boka in en generell hälsoundersökning varje år där man testar kolesterol, blodsocker, lungkapacitet, kondition, blodtryck, vikt och även sitt mentala välbefinnande. På det sättet kan man snabbt fånga upp och motverka förhöjt blodtryck eller början till diabetes. För män är det också viktigt att gå på prostatakontroller och lära sig symptomen på att prostatan måste undersökas. För kvinnor gäller samma sak fastän med brösten. Kvinnor kallas till mammografi vartannat år för undersöka risken för bröstcancer. Skippa inte dessa kontrollera, de är båda livsvikta.

Rekommenderade artiklar