När det kommer till hälsa är det inte bara sin egen man måste tänka på, vi vill ju även att våra anhöriga ska må lika bra.

1544316-old-hands

Det är många varje år som väljer att ta hand om en anhörig i sådan utsträckning att de tar ledigt från jobbet för att göra detta. Detta är möjligt tack vare någon som kallas anhörigstöd och närståendepenning.

Det är kommunen som är skyldig enligt lag att erbjuda olika former av stöd åt dem som vårdar nära och kära, vilket typ av stöd man kan få är dock lite beroende på vilken kommun man bor i.

Avstår man från att arbeta för att ta hand om en anhörig kan man få en ersättning från Försäkringskassan, ett krav för detta är dock att både den som vårdas och den som vårdar måste vara försäkrade i Sverige eller ett annat land inom EU.

Närståendepenningen kan betalas ut i 100 per person som vårdas. Om personen eller personerna som vårdas har blivit smittad genom användning av blodprodukter inom den svenska sjuk- eller hälsovården kan denna penning istället betalas ut i upp till 240 dagar per person.

Beroende på vilken typ av vård som utförs och vilket tillstånd personen som vårdas är i, kan det vara rekommenderat att man även utbildar sig i hjärt- och lungräddning, det finns kurser och utbildningar man kan genomgå på många platser i landet.

Man kan även få hjälp från socialtjänsten i form av både råd och stöd, antingen individuellt eller i grupp, det beror på vad socialtjänsten kan erbjuda där man bor.

Under denna typ av vård ska man även se till att ha vårdkontakt, detta kan vara någon i vårdpersonalen som en psykolog, läkare eller sjuksköterska, men det kan även vara någon som arbetar i en mer administrativ form inom vården.

Rekommenderade artiklar